Toezicht en Handhaving

Toezicht en Handhaving

De medewerkers van Toezicht en Handhaving openbare ruimte werken voor een schone, hele en veilige openbare ruimte. Haar medewerkers, buitengewoon opsporingsambtenaren, toezichthouders signaleren, controleren en handhaven op overlast in de openbare ruimte binnen de brede doelstellingen schoon, heel en veilig.

Aandachtspunten veilig 
We lopen niet zomaar op straat maar zijn er juist op die momenten en plekken die de meeste aandacht behoeven. Ieder jaar wordt door gemeente en politie opnieuw vastgesteld waar we ons op richten; concrete speerpunten waaraan we een deel van onze inzetbare uren moeten besteden.

Handhavingsverslag 2013
Het college heeft het Handhavingsverslag VTH 2013 vastgesteld. Hierin staat de verantwoording van de inzet van Toezicht en Handhaving in 2013 in de openbare ruimte en de bebouwde omgeving. Dagelijks zijn meer dan 200 mannen en vrouwen bezig met het bewaken van de veiligheid, gezondheid en leefbaarheid in de stad.