Privacy policy

Privacyverklaring

Van Doorn Security respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en verzamelt via deze website geen persoonlijke gegevens behalve de gegevens die u ons zelf ter beschikking stelt. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of verhuren. Het kan echter nodig zijn om informatie over u bekend te maken, indien dit wettelijk is vereist of in reactie op wettelijke verzoeken door bevoegde instanties. Wij maken u erop attent dat deze website links kan bevatten naar andere internetsites waarop in sommige gevallen geen privacyverklaring van toepassing is.

Persoonlijke informatie 
Alle persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, etc.) die u ons vrijwillig via onze website of door middel van uw elektronische communicatie met ons verstrekt, zullen worden behandeld conform de van toepassing zijnde privacywetgeving. In overeenstemming met het daarop van toepassing zijnde recht kunt u inzage krijgen in de informatie die wij over u hebben en zonodig verbeteren en bijwerken.

Met het vrijwillig verstrekken van persoonlijke gegevens geeft u ons toestemming uw persoonlijke gegevens op te slaan, te gebruiken of over te dragen voor zover dit nodig is in elk specifiek geval, bijvoorbeeld om te reageren op uw vragen of problemen, om te voldoen aan uw verzoeken of voor statistische onderzoeken. We kunnen de door u verstrekte gegevens ook gebruiken voor analyse en verbetering van onze websiteservices, reclame, marketing, marktonderzoek en verkoopinspanningen.