Consultancy

Consultancy

Advisering op het gebied van Security Risk Management. Zij richt zich op het adviseren over en inrichten van ongestoorde bedrijfsvoering en veilige samenleving.