Disclaimer

Auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten

Van Doorn Security, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder begrepen maar niet beperkt tot tekst, foto’s, video, audio, tekeningen en logo’s. De website en de inhoud mogen op geen enkele wijze worden gekopieerd, bewerkt, vermenigvuldigd of worden gebruikt voor commerciële of openbare doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Doorn Security of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Doorn Security is het niet toegestaan links naar de websites van Van Doorn Security weer te geven.